[1]
M. Dąbrowska, „Elegia (?) dla kanonu: [Rec.:] Harold Bloom, «Zachodni kanon. Książki i szkoła wieków». Przeł. Bohdan Baran i Michał Szczubiałka (Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2019, ss. 643)”, SRG, nr 7, s. 242–248, grudz. 2020.