[1]
M. Dąbrowska, „Europa Wschodnia jako projekt. (Larry Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, przekład Tomasz Bieroń, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, 647 ss.)”, SRG, nr 8, s. 339–346, grudz. 2021.