[1]
K. . Szcześniak, „Życiorys prof. dra hab. Leszka Moszyńskiego”, SRG, s. 521–523, sty. 2016.