Ojcewicz, G. „Z Filologii śledczej. Marina Cwietajewa Jako świadek W Sprawie O zabójstwo Ignacego Reissa W świetle dwóch protokołów przesłuchania”. Studia Rossica Gedanensia, grudzień 2018, s. 279-15, doi:10.26881/srg.2018.5.20.