Głuszkowski, P. . „Recepcja twórczości Literackiej Maksyma Gorkiego W Polsce”. Studia Rossica Gedanensia, nr 6, grudzień 2019, s. 83-96, doi:10.26881/srg.2019.6.06.