Dzienisiewicz, D., P. Wierzchoń, i F. Graliński. „Przyczynek Do Chronologizacji Rosyjskich zapożyczeń W języku Polskim”. Studia Rossica Gedanensia, styczeń 2016, s. 100-21, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4182.