Noińska, Marta. „Genetyka Populacyjna a Problem Etnogenezy Słowian”. Studia Rossica Gedanensia, styczeń 2016, s. 143-56, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4255.