Kaźmierczyk, Z., i K. Wojan. „Od Redaktorów”. Studia Rossica Gedanensia, nr 7, grudzień 2020, s. 15-16, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/5391.