Dąbrowska, M. „Dziewiętnastowieczne słowniki Pisarek Rosyjskich: (nie Tylko) Generalia Bibliograficzno-Historycznoliterackie”. Studia Rossica Gedanensia, nr 7, grudzień 2020, s. 73–87, doi:10.26881/srg.2020.7.06.