Dąbrowska, M. „Elegia (?) Dla Kanonu: [Rec.:] Harold Bloom, «Zachodni Kanon. Książki I szkoła wieków». Przeł. Bohdan Baran I Michał Szczubiałka (Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2019, Ss. 643)”. Studia Rossica Gedanensia, nr 7, grudzień 2020, s. 242–248, doi:10.26881/srg.2020.7.17.