Dąbrowska, Magdalena. „Europa Wschodnia Jako Projekt. (Larry Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa Cywilizacji W Dobie Oświecenia, przekład Tomasz Bieroń, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, 647 ss.)”. Studia Rossica Gedanensia, nr 8, grudzień 2021, s. 339–346, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6682.