Wojan, Katarzyna. „Bibliografia Wybranych Prac Profesora Franciszka Apanowicza”. Studia Rossica Gedanensia, nr 1, styczeń 2014, s. 511-26, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6740.