Ojcewicz, Grzegorz. „Z Filologii śledczej. Marina Cwietajewa Jako świadek W Sprawie O zabójstwo Ignacego Reissa W świetle dwóch protokołów przesłuchania”. Studia Rossica Gedanensia (grudzień 30, 2018): 279–315. Udostępniono grudzień 5, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/2052.