Dzienisiewicz, Daniel, Piotr Wierzchoń, i Filip Graliński. „Przyczynek Do Chronologizacji Rosyjskich zapożyczeń W języku Polskim”. Studia Rossica Gedanensia (styczeń 25, 2016): 100–121. Udostępniono styczeń 19, 2022. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/4182.