Dąbrowska, Magdalena. „Dziewiętnastowieczne słowniki Pisarek Rosyjskich: (nie Tylko) Generalia Bibliograficzno-Historycznoliterackie”. Studia Rossica Gedanensia, no. 7 (grudzień 15, 2020): 73–87. Udostępniono listopad 30, 2021. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/5578.