Dąbrowska, Magdalena. „Elegia (?) Dla Kanonu: [Rec.:] Harold Bloom, «Zachodni Kanon. Książki I szkoła wieków». Przeł. Bohdan Baran I Michał Szczubiałka (Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2019, Ss. 643)”. Studia Rossica Gedanensia, no. 7 (grudzień 15, 2020): 242–248. Udostępniono grudzień 5, 2021. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/5603.