1.
Ojcewicz G. Z filologii śledczej. Marina Cwietajewa jako świadek w sprawie o zabójstwo Ignacego Reissa w świetle dwóch protokołów przesłuchania. SRG [Internet]. 30 grudzień 2018 [cytowane 5 grudzień 2023];:279-315. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/2052