https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/issue/feed Studia Rossica Gedanensia 2022-02-10T10:15:40+01:00 dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG katarzyna.wojan@ug.edu.pl Open Journal Systems <p style="text-align: justify; line-height: 40px;"><strong>Interdyscyplinarne czasopismo naukowe gdańskich rusycystów.&nbsp;</strong>Podejmuje zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą i historią Rosji, a także komparatystyką i informatologią (bibliologią). Do druku przyjmowane są teksty w języku polskim, rosyjskim i angielskim.</p> https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6661 Od Redaktorów 2022-02-08T10:19:50+01:00 Zbigniew Kaźmierczyk zbigniew.kazmierczyk@ug.edu.pl Katarzyna Wojan katarzyna.wojan@ug.edu.pl 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6681 Czytanie klasyków według Itala Calvina (Italo Calvino, przekład, przypisy i posłowie Anna Wasilewska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2020, 335 ss.) 2022-02-10T08:41:05+01:00 Magdalena Dąbrowska m.dabrowska@uw.edu.pl <p>Artykuł zawiera omówienie książki Itala Calvina <em>Po co czytać klasyków</em>, wydanej w przekładzie polskim Anny Wasilewskiej w 2020 roku (PIW, 335 ss.). Italo Calvino (1923‒1985) to włoski publicysta i autor opowiadań oraz powieści. Książka Calvina składa się z eseju <em>Po co czytać klasyków</em> (definicje dzieł klasycznych i zasady ich czytania ‒ 14 punktów) i 35 esejów o pisarzach i dziełach literackich (Odyseja Homera, Robinson Crusoe D. Defoe, dzieła H. Balzaca, G. Flauberta, L. Tołstoja, B. Pasternaka, E. Hemingwaya, J.L. Borgesa i in.). Eseje pochodzą z lat 1954‒1985.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6682 Europa Wschodnia jako projekt. (Larry Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, przekład Tomasz Bieroń, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020, 647 ss.) 2022-02-10T08:52:59+01:00 Magdalena Dąbrowska m.dabrowska@uw.edu.pl <p>Artykuł zawiera omówienie książki <em>Wynalezienie Europy Wschodniej</em>. <em>Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia</em>, wydanej w przekładzie polskim Tomasza Bieronia w 2020 roku (Międzynarodowe Centrum Nauki, seria „Biblioteka Europy Środka” 646 ss.). Larry Wolff (ur. 1957) to amerykański historyk (Uniwersytet w Nowym Jorku). Wynalezienie Europy Wschodniej... jest pierwszym polskim wydaniem książki Wolffa. Jest to książka z zakresu historii idei. Przedstawia projekt intelektualny „Europa Wschodnia” stworzony w Europie Zachodniej w Oświeceniu. Europa Wschodnia zaprezentowana została jako biedna i zacofana.&nbsp;Główne miejsce zajmują opisy relacji podróżników.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6683 Filolog – detektyw. Grzegorz Ojcewicz, Wstęp do filologii śledczej. Wybór tekstów z lat 2008–2020 (Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2021, 560 ss.) 2022-02-10T09:02:29+01:00 Tadeusz Sucharski tadeusz.sucharski@apsl.edu.pl <p>Artykuł jest zapisem refleksji wywołanych lekturą książki Grzegorza Ojcewicza <em>Wstęp do filologii śledczej</em>. Wybór tekstów a lat 2008–2020. Szczególną uwagę zwracam w nim na zaproponowaną i zrealizowaną w kolejnych fragmentach monografii pionierską metodę badań Ojcewicza, polegającą na połączeniu w refleksji naukowej kompetencji filologa, historyka literatury i tekstologa z profesjonalizmem i aparatem śledczego. Mistrzowskie wykorzystanie nowej metody badawczej pozwoliło Autorowi wyjaśnić (lub zbliżyć się do wyjaśnienia) owiane tajemnicą historie życia, śmierci „wyklętych” pisarzy rosyjskich, ale także postaci historycznych. Wyjątkowe znaczenie w historii literatury zyskuje z pewnością rozdział poświęcony losom Mariny Cwietajewej, szczególnie ostatnim tygodniom jej życia.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6684 Odszedł Profesor Jan Wawrzyńczyk – koryfeusz i „reformator” polskiego słownikarstwa 2022-02-10T09:14:54+01:00 Katarzyna Wojan katarzyna.wojan@ug.edu.pl 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6685 Król chronologizacji polskiej. (O Janie Wawrzyńczyku tylko w jednej sprawie [i też niepełnie, ale przynajmniej z uwzględnieniem w 10 punktach tego, co tam jest najważniejsze]) 2022-02-10T09:20:20+01:00 Piotr Wierzchoń wierzch@amu.edu.pl 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6686 Profesor Michaił Aleksiejenko – nauczyciel, uczony, organizator nauki (19 Х 1942 – 14 ХІ 2020) 2022-02-10T09:24:50+01:00 Tetyana Kosmeda tkosmeda@gmail.com Halyna Bilovus bilovushalyna@gmail.com <p>Publikowany tekst zawiera osobiste wspomnienie o zmarłym w 2020 roku profesorze Michaile Aleksiejence, znanym slawiście. Profesor Aleksiejenko był autorem prac z zakresu językoznawstwa wschodniosłowiańskiego – frazeologii, przekładu, leksykografii i dydaktyki języka rosyjskiego oraz ukraińskiego. W swej naukowej karierze był związany z wieloma uniwersytetami, m.in. Uniwersytetem Lwowskim, Uniwersytetem w Lipsku, Uniwersytetem w Greiswaldzie, Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem Gdańskim. Do tekstu dołączona jest lista ważniejszych prac prof. M. Aleksiejenki.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6687 О лексикологии и лексикографии в Варшавском университете (XV Международная конференция «Современные проблемы лексикографии LEX-2021». Варшавский университет. Кафедра русистики. Варшава, 20–21.05.2021 г.) 2022-02-10T10:15:40+01:00 Volodymyr Dubichynskyi v.dubichynskyi@uw.edu.pl Magdalena Dąbrowska m.dabrowska@uw.edu.pl <p>The paper is a report from the scientific conference on modern lexicology and lexicography LEX-2021 (University of Warsaw. Institute of Russian Studies. Warsaw, online, 20–21 May 2021). The first edition of the conference was held in 1993 in Alushta– Kharkiv (Ukraine). The Warsaw conference was attended by 80 participants from: Austria, Belarus, Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, France, Canada, Poland, Russia, USA and Ukraine. The attendees became acquainted with new dictionaries. Also, the problems of methodology and didactics.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6662 Rozważania nad genezą dwóch rosyjskich ornitonimów (ros. кукша oraz ронжа ‘sójka syberyjska’) 2022-02-08T10:28:12+01:00 Krzysztof Tomasz Witczak krzysztof.witczak@uni.lodz.pl <p>The article discusses two Russian terms for ‘Siberian jay’, кукша and ронжа, which seem to be foreign borrowings. The Siberian jay (Perisoreus infaustus L.) is a small bird belonging to the family Corvidae with a widespread distribution in the coniferous forests of Northern Eurasia. It can be suggested that the Russians borrowed both ornithonyms from Finno-Ugric tribes, who much earlier settled in Eastern Europe. The Russian noun кукша could be borrowed not only from the Permian language (cf. Zyrian kukša ‘Siberian jay’), but also from a Balto-Finnic language (e.g. Karelian kuukšo ‘id.’). There is no doubt that these Finno-Ugric nouns go back to Uralic *kokśi ‘Siberian jay (or spotted nutcracker)’, with close cognates in the Samoyed languages (cf. ProtoSamoyed *käsə̑rä ‘spotted nutcracker, Nucifraga caryocatactes L.’). The origin of Russ. ронжа. dial. роньжа f. ‘Siberian jay’ is less transparent. Most researchers assume a borrowing from a Baltic source. Ornithonyms recorded in the East Baltic languages (e.g. Lithuanian rą́šis, Latvian ruozis ‘spotted nutcracker, Nucifraga caryocatactes L.’ &lt; *ranšis / *ranžis) display a different meaning, as well as an unusual variation of stops (voiceless consonant vs. voiced consonant), which could have developed under the influence of Finno-Ugric languages. Indeed, a close equivalent can be found in the Mari language (e.g. West Mari ronγə̑ž ‘spotted nutcracker’). The Balto-Finnic languages display a different variant *närši (metathesized to or from *ränši) in the sense of ‘jay’ as well as a noun *räšni denoting ‘woodpecker’. Presumably Russ. ронжа. dial. роньжа ‘Siberian jay’ represents a loanword borrowed from an extinct Finno-Ugric language, e.g. Meryanic, Muromian or Meshcherian.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6663 Akty podziękowania w treści polsko- i rosyjskojęzycznych wiadomości przesyłanych na kartach pocztowych 2022-02-08T10:40:49+01:00 Daniel Dzienisiewicz dzienis@amu.edu.pl <p>The purpose of this article is to analyze speech acts of thanking used in Polish and Russian postcard messages. The paper addresses several aspects of speech acts of thanking: 1) their location in message structure, 2) their formal and pragmatic characteristics, 3) speech acts co-constituting thanking formulas, and 4) actions making speakers perform acts of thanking. The analysis leads to the conclusion that the form and/or content of speech acts of thanking might be determined by the national culture, the gender of interaction participants, the type of relationship between them and the medium by which they are sent.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6664 Struktura leksykonu terminologicznego a konstruowanie terminograficzne 2022-02-08T10:52:38+01:00 Piotr J. Michałowski petr.michalowski@gmail.com <p>The article discusses selected parameters of the terminological lexicon’s (TL) structure and their significance for the construction of terminological dictionaries and other terminographic products. The above parameters include TL as a component of the terminological macrosystem, the conceptual structure of TL, the lexical structure of TL, the onomasiological structure of TL, and the type of semantic grid. The conducted analysis allows one to conclude that the degree of the terminographic relevance of certain aspects of the TL structure is heterogeneous and varies depending on the type of dictionary and other factors.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6665 Eklezjonimy jako problem przekładowy (na materiale języka rosyjskiego i polskiego) 2022-02-08T11:33:11+01:00 Anna Szczęsny a.m.szczesny@uw.edu.pl <p>This paper discusses the difficulties related to the transmission of Russian ecclesionyms in texts translated into Polish. The author focuses on terminological issues, considering the special place of ecclesionyms and their connection with hagionyms and heortonyms. The author also cites selected divisions of ecclesionyms based on their structural and semantic properties, which might help in the selection of the most appropriate translation techniques. The examples analyzed in the article present different solutions, primarily from the point of view of teaching translation.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6666 Artykuł Piotra Wiaziemskiego "O Dierżawinie" i jego polski przekład 2022-02-08T13:02:17+01:00 Magdalena Dąbrowska m.dabrowska@uw.edu.pl <p>Artykuł zawiera omówienie aneksu VI do <em>Rysu historycznego literatury rosyjskiej</em> Nikołaja Grecza, wydanego w przekładzie i opracowaniu Samuela Bogumiła Lindego (Warszawa, 1823). Aneks obejmuje artykuł Piotra Wiaziemskiego <em>O Dierżawinie</em>, napisany po śmierci poety w 1816 roku. Wiaziemski wysoko ocenia dzieła literackie Dierżawina i porównuje go z Michaiłem Łomonosowem, Wasilijem Pietrowem oraz Horacym. Tekst artykułu został opublikowany w <em>Naukowej księdze literatury rosyjskiej Grecza</em> (Sankt-Petersburg, t. 1, 1819). Zawiera opis miejsca pracy Wiazemskiego w strukturze polskiego wydania <em>Rysu historycznego literatury rosyjskiej</em> (przypisy, rozdziały o Dierżawinie, Łomonosowie i Pietrowie). Kontekst interpretacyjny stanowi korespondencja Lindego z Wasilijem Anastasewiczem oraz Nikołaja Karamzina z Iwanem Dmitrijewem.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6667 Дифференциация образов провинции, колонии, пограничных территорий и окраин России в творчестве Достоевского 2022-02-09T08:16:30+01:00 Мария Михновец mikhnovets@dostoevsky.spb.ru <p>Статья посвящена изучению образов провинции, колоний, пограничных территорий в геополитической картине мира Достоевского. Исследование выполнено в рамках историко-литературного подхода с привлечением методов геополитических исследований. В статье показано, что образ провинции является собственно художественным образом, вписанным в традиции провинциального текста русской культуры; тогда как образы колоний, пограничных территорий, окраин являются художественными образами с сильной геополитической составляющей: в центре внимания Достоевского оказывается проблема этнокультурной и национальной самобытности этих земель.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6668 Русский предэкзистенциализм: К.Н. Леонтьев 2022-02-09T08:30:26+01:00 Инесса Морозова inesmorozova@bk.ru <p>В статье представлен анализ экзистенциальных мотивов художественного творчества К.Н. Леонтьева, в котором нашла отражение трансформация экзистенциальных интенций, представленных в мировоззренческом синтезе писателя, с учетом эволюции его мышления, противоречивой и неординарной личности Леонтьева, подтверждающий его принадлежность к русскому предэкзистенциализму.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6669 Gieorgij Efron o sobie: dwa wyznania – dwie żywe rany. Na podstawie "Dzienników autora" z 1941 roku 2022-02-09T08:39:11+01:00 Grzegorz Ojcewicz grzegorz.ojcewicz@uwm.edu.pl <p>Autor ilustruje tezę, w myśl której dwa wyznania Gieorgija Efrona o sobie, zawarte w jego dziennikach z 1941 roku, odsłaniają wiecznie żywe rany w psychice młodego chłopaka. Źródeł traum psychicznych i trwałych zmian w osobowości nastolatka należy upatrywać w jego trudnej przeszłości – czasach, gdy przez czternaście lat mieszkał we Francji, oraz pięciu latach funkcjonowania w sowieckiej rzeczywistości totalitarnego państwa. Mur dogłębnie analizuje przyczyny rozpadu więzi rodzinnych i następstwa błędnej decyzji życiowej podjętej przez Marinę Cwietajewą, jaką był przyjazd do ZSRR. Ta egzystencjalna pułapka, w której znalazła się zarówno sama poetka, jak i jej ukochany syn, miała tragiczne konsekwencje przede wszystkim w postaci tragicznej śmierci Cwietajewej w Jełabudze i w rozpoczęciu sierocego losu Mura. Autor uważa, że żadnej z dwóch wielkich ran egzystencjalnych nie udało się zagoić Gieorgijowi Efronowi do końca swego krótkiego życia.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6670 Мотив молчания в повести "Кроткая" Ф.М. Достоевского 2022-02-09T08:55:06+01:00 Siarhei Padsasonny s.padsasonny@uw.edu.pl <p>Феномен молчания проанализирован как литературный мотив в повести <em>Кроткая</em> Ф.М. Достоевского. Молчание выступает в тексте писателя смысловым средством построения художественной реальности. В материале учтено христианское наполнение понятия молчания и несовпадения с ним. Прослежены амбивалентные характеристики образов. Обращено внимание на пересечение с богословским понятием исихазма. Произведен описательный, сравнительный, смысловой анализ произведения на основе семантических особенностей мотива молчания.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6671 Ivan Bunin as a mediator of irreconcilable parties 2022-02-09T09:04:13+01:00 Иван Смирнов i.smirnow.edu@gmail.com <p>In the article the author examines the creative activity of I. Bunin, a Russian literature classic, from the point of view of mediation. Contrary to a popular belief that the writer focuses only on two main themes of love and death, the author questions the categorical judgments and argues that the artist’s literary principles of opposing revolutionary bloodshed should be considered as the forerunners of mediation. The writer’s thoughts, reflected in his diaries of poetry and prose, are permeated with the desire to prevent the destruction of the state, to find a compromise, and to preserve Russian culture, the purity of the language and Russia.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6672 Transfiguracje labiryntu. Absurd w poetyce Franza Kafki i Nikołaja Gogola 2022-02-09T09:14:17+01:00 Filip Świerczyński f.swierczynski@student.uw.edu.pl <p>Artykuł stanowi rozwinięcie i dopełnienie badań zaprezentowanych w pracy&nbsp;Ściany labiryntu. Systemy narracyjne Franza Kafki i Nikołaja Gogola&nbsp;(Świerczyński 2020:&nbsp;132– 145). Jego głównym celem jest zarówno przedstawienie i analiza gogolowskich inspiracji Franza Kafki&nbsp;(1883–1924), przede wszystkim na płaszczyźnie poetyki, jak i ugruntowanie świadomości owych wpływów, w granicach polskiego literaturoznawstwa, dotychczas raczej w nim niedostrzeganych. Punkt wyjścia stanowi analiza pojęcia absurdu w recepcji współczesnych badaczy ze szczególnym uwzględnieniem jego rozumienia przedłożonego przez Alberta Camusa&nbsp;(1913–1960). Autor prezentuje poszczególne filary konstrukcyjne stanowiące o absurdzie obecnym w diegezie utworów Kafki i Gogola&nbsp;(1809–1852), ogniskując swoją uwagę na jej dialektyczności, wszechobecności przemiany czy inherentnej niepewności stanowiącej rdzeń „metafizycznego horroru”, w jakim zmuszeni są funkcjonować Kafkowscy i Gogolowscy bohaterowie.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6673 The Polish-Soviet War of 1920 and its reflection in the works of Demyan Bedny 2022-02-09T09:45:45+01:00 Максим Федоров maksimfyodorov@yandex.ru <p>The article deals with one of the most complex and controversial events in the Soviet Polish relations – the military campaign of 1920. It was reflected in the works of a proletarian poet Demyan Bedny. Since he was close to power during the Civil War and closely communicated with Lenin, Demyan Bedny perceived himself as a chronicler of the events taking place, and his voice expressed the official position of the young Soviet state. The works of the proletarian poet make it possible to understand how the official ideology was formed through literature (combining the real and fictional).</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6674 Tajemnica zaginięcia czerwonoarmisty Gieorgija Efrona (1925–1944) 2022-02-09T09:52:32+01:00 Grzegorz Ojcewicz grzegorz.ojcewicz@uwm.edu.pl <p>Autor stara się naświetlić zagadkę tajemniczego zniknięcia i śmierci czerwonoarmisty Gieorgija Efrona, do jakich doszło po bitwie z Niemcami na froncie białoruskim 7 lipca 1944 roku. Według oficjalnej wersji szeregowy Efron został ranny w boju pod wsią Drujką i skierowany do 183. batalionu medyczno-sanitarnego. W ewidencji batalionu Efron jednak nie figuruje wśród osób zmarłych, a do żadnego pułku nigdy nie powrócił. Co się zatem stało lub mogło stać z czerwonoarmistą w świetle znanej literatury i tego, co znajduje się poza materiałem pisanym?</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6675 Истоки современных представлений о детстве: онто-гносеологический аспект 2022-02-09T10:08:58+01:00 Светлана Доронина svetadoris@mail.ru <p>Автор статьи предпринимает попытку выявить исторические формы представлений о детстве в западноевропейской культуре. Автор устанавливает генетическую связь концепций детства, а также механизм их трансформации в истории и культуре. Цель исследования связана с попытками обосновать связь между историческими формами представлений о детстве, на основе которых формируются образовательные и воспитательные практики, и парадигматическими воображениями о мире, природе человеческой субъективности.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6676 Социогуманитарное измерение трансформации культуры в условиях транзитивного общества 2022-02-09T10:32:24+01:00 Валерий Максимович valery.maximovich@gmail.com <p>В статье исследуются причины и факторы, влияющие на степень трансформации культуры в условиях транзитивного общества. Утверждается, что социокультурная трансформация оказывается усложнением общества и развитием новых форм, в которых особенным образом преломляются происходящие качественные преобразования в культурообразующих структурах общества.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6677 В. Соловьев о Ф. Ницше: проблема «смерти Бога» 2022-02-09T10:55:37+01:00 Виктор Одиноченко adzin28@gmail.com <p>В статье представлен анализ восприятия В. Соловьевым философских и религиозных взглядов Ф. Ницше, осмысления идеи смерти Бога в аксиологическом и онтологическом аспектах, с учетом эволюции мышления противоречивой и неординарной личности немецкого философа.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6678 Методологические и предметные особенности русскоязычной программы философского исследования дискурса 2022-02-09T11:17:12+01:00 Михаил Шатерник 33mg@mail.ru <p>В статье осуществлен обзор философских представлений о дискурсе, которые сложились в его русскоязычных исследованиях последних лет. Посредством выделения методологических и предметных особенностей русскоязычной программы исследования дискурса, а также анализа применения дискурсного подхода в культурологических исследованиях, становится возможным понять специфику данного подхода и наметить его перспективность как метода социально-гуманитарных исследований.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6679 Album "Królestwo Polskie" w serii Malownicza Rosja. Zjawisko eklektyzmu w rosyjskiej sztuce książki w XIX wieku 2022-02-09T12:27:49+01:00 Ewa Mostowicz-Kapciak ewa.mostowicz@gmail.com <p>W artykule przeprowadzono analizę formalną albumu <em>Królestwo Polskie</em>, wydanego w&nbsp;serii <em>Malownicza Rosja</em> przez Towarzystwo Maurycego Wolffa. Kompleksowej analizie poddano motywy zdobnicze, kształt czcionek, stylistykę grafiki, dekoracji dzieła i fotografii. Wskazano źródła rycin i zdjęć. Uzasadniono, że na kształt strony edytorskiej dzieła miały wpływ zmiany w sztuce i w przemyśle XIX wieku, które sprawiły, że stało się ono pod względem formalnym dziełem różnorodnym, łączącym elementy minionych epok z oznakami postępu technologicznego.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6680 Przedmowa 2022-02-10T08:34:02+01:00 Gustaw Szpet b.j.zylko@gmail.com Bogusław Żyłko b.j.zylko@gmail.com <p>Przekład naukowy tekstu Gustawa Szpeta.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022