[1]
Ojcewicz, G. 2017. Katarzyna Wojan, Język fiński w teorii i praktyce, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, 310 ss.: Recenzja książki K. Wojan Język fiński w teorii i praktyce, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, 310 ss. Studia Scandinavica. 1(21) (grudz. 2017), 228–231.