[1]
Chacińska, M. 2017. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Globalne wyzwania – nordyckie doświadczenia: perspektywa akademicka i polityczna” (Global challenges – Nordic experiences: academic and political perspectives) Oslo, 21–22 marca 2017. Studia Scandinavica. 1 (21) (luty 2017), 259–261.