[1]
Brynhildsvoll, K. 2018. "Peer Gynt" – en pikaresk tekst? Motivanalytiske streiftog gjennom en noksagts livsførsel. Studia Scandinavica. 2 (22) (grudz. 2018), 78–101. DOI:https://doi.org/10.26881/ss.2018.22.05.