[1]
Sibińska, M. i in. 2019. Słowem wstępu. Studia Scandinavica. 3(23) (grudz. 2019), 7–10.