[1]
Chacińska, M. 2019. D. Wiśniewska, Rynek prasy w rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim na przykładzie Szwecji. Prasa wobec wyzwań epoki cyfrowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018, 336 ss. Studia Scandinavica. 3(23) (grudz. 2019), 201–203.