[1]
Mrozewicz, B. 2019. M. Sibińska, H. Dymel-Trzebiatowska (red.), Dialogi o kulturze. Kultury dialogu. Jubileusz Profesora Hieronima Chojnackiego, Seria: Studia Północnoeuropejskie, t. 5, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, 308 ss. Studia Scandinavica. 3(23) (grudz. 2019), 211–214.