[1]
Dymel-Trzebiatowska, H. 2020. Sprawozdanie z konferencji „Ikonoteksty 2019. Synergia słów i obrazów”, Gdańsk, 28–29 listopada 2019 roku. Studia Scandinavica. 4(24) (grudz. 2020), 223–224.