[1]
Grzechnik, M. 2021. Piotr Wawrzeniuk, Med polska ögon. Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk militärrapportering 1919–1939, Lund: Nordic Academic Press, 2020, 264 ss. Studia Scandinavica. 5(25) (grudz. 2021), 197–198.