(1)
Denkiewicz-Szczepaniak, E. Budowa Gmachu Poselstwa Norwegii W Warszawie W Latach 1946–1949. SS 2017, 109-127.