(1)
Noińska, M. Kilka słów O Systemie Szkolnictwa W Finlandii. SS 2017, 162-172.