(1)
Kozieł, Z. Dyskryminacja Saamów W Szwecji. Zarys Problemu. SS 2017, 191-202.