(1)
Ojcewicz, G. Katarzyna Wojan, Język fiński W Teorii I Praktyce, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, 310 ss.: Recenzja książki K. Wojan Język fiński W Teorii I Praktyce, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, 310 Ss. SS 2017, 228-231.