(1)
Hinz, M.; Ślusarczyk, P. „Versopolis” – Relacja Gdańsk, 6 Kwietnia 2017. SS 2017, 257-258.