(1)
Chacińska, M. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji „Globalne Wyzwania – Nordyckie doświadczenia: Perspektywa Akademicka I polityczna” (Global Challenges – Nordic Experiences: Academic and Political Perspectives) Oslo, 21–22 Marca 2017. SS 2017, 259-261.