(1)
Brynhildsvoll, K. "Peer Gynt" – En Pikaresk Tekst? Motivanalytiske Streiftog Gjennom En Noksagts livsførsel. SS 2018, 78-101.