(1)
Haber-Biały, J. Hanna Dymel-Trzebiatowska, „Książka Obrazkowa W Skandynawii Dawniej I dziś: Od drzeworytów Po Medium Dla wszystkich” (w:) „Książka Obrazkowa. Wprowadzenie”, Red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Poznań: Instytut Kultury Popularnej, 2017. SS 2018, 183-186.