(1)
Samsel-Chojnacka, M. Gdański „Dzień Bergmana” Na Wydziale Filologicznym UG. SS 2018, 208-209.