(1)
Stykket, S. A. Det Blir Ikke Jul uten… Om Tradisjoner Rundt førjuls- Og julehøytid. SS 2019, 115-130.