(1)
Gęsiarz, M. Pod rękę Z Pol Potem. Komunistyczna Partia Robotników Wobec Czerwonych Khmerów 1975–1981. SS 2019, 133-149.