(1)
Chacińska, M. D. Wiśniewska, Rynek Prasy W rozwiniętym społeczeństwie Obywatelskim Na przykładzie Szwecji. Prasa Wobec Wyzwań Epoki Cyfrowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018, 336 Ss. SS 2019, 201-203.