(1)
Mrozewicz, B. M. Sibińska, H. Dymel-Trzebiatowska (red.), Dialogi O Kulturze. Kultury Dialogu. Jubileusz Profesora Hieronima Chojnackiego, Seria: Studia Północnoeuropejskie, T. 5, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, 308 Ss. SS 2019, 211-214.