(1)
Denkiewicz-Szczepaniak, E. Działalność Poselstwa RP W Oslo W Latach 1946–1947. SS 2020, 11-130.