(1)
Dymel-Trzebiatowska, H. Sprawozdanie Z Konferencji „Ikonoteksty 2019. Synergia słów I obrazów”, Gdańsk, 28–29 Listopada 2019 Roku. SS 2020, 223-224.