(1)
Klimont, A. Sprawozdanie Z „Konferencji Młodych Skandynawistów”, 19 Maja 2020 Roku. SS 2020, 225.