(1)
Grzechnik, M. Piotr Wawrzeniuk, Med Polska ögon. Försvarsförmåga Och Hotbilder Kring Östersjön I Polsk militärrapportering 1919–1939, Lund: Nordic Academic Press, 2020, 264 Ss. SS 2021, 197-198.