Kozieł, Z. (2017). Dyskryminacja Saamów w Szwecji. Zarys problemu. Studia Scandinavica, (1(21), 191–202. https://doi.org/10.26881/ss.2017.21.13