Wojan, K. (2017). Robert Bielecki, Finnish Case Grammar (From the Syntactic and Semantic Perspectives), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015, 290 ss.: Recenzja książki R. Bieleckiego Finnish Case Grammar (From the Syntactic and Semantic Perspectives), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015, 290 ss. Studia Scandinavica, (1(21), 223–227. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/159