Schab, S. I. (2017). Agata Lubowicka, W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena, Toruń: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2017, 362 ss.: Recenzja książki A. Lubowickiej W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena, Toruń: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2017, 362 ss. Studia Scandinavica, (1(21), 239–242. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/163