Sibińska, M. (2017). Ewa Partyga, Ibsenowskie konstelacje. Ćwiczenia w patrzeniu i czytaniu, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2016, 319 ss.: Recenzja książki E. Partygi Ibsenowskie konstelacje. Ćwiczenia w patrzeniu i czytaniu, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2016, 319 ss. Studia Scandinavica, (1(21), 243–245. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/165