Brynhildsvoll, K. (2018). "Peer Gynt" – en pikaresk tekst? Motivanalytiske streiftog gjennom en noksagts livsførsel. Studia Scandinavica, (2 (22), 78–101. https://doi.org/10.26881/ss.2018.22.05