Haber-Biały, J. (2018). Hanna Dymel-Trzebiatowska, „Książka obrazkowa w Skandynawii dawniej i dziś: od drzeworytów po medium dla wszystkich” (w:) „Książka obrazkowa. Wprowadzenie”, red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Poznań: Instytut Kultury Popularnej, 2017. Studia Scandinavica, (2 (22), 183–186. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/2826