Sibińska, M., Dymel-Trzebiatowska, H., Drozdowska, K. ., & Podlaska, M. . (2019). Słowem wstępu. Studia Scandinavica, (3(23), 7–10. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SS/article/view/3789